การปรับตัวของธุรกิจ SME
อัพเดทการปรับตัวของธุรกิจ SME หลังยกเลิกล็อกดาวน์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายกิจการ และ บริษัทได้รับผลกระทบกันแทบจะทุกประเภท และ ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบไม่แพ้ธุรกิจอื่นๆเลยนั่นก็คือธุรกิจ SME นั่นเอง ถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยของเรา จะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบการจากแพร่ระบาด แต่ก็ยังไม่ได้ทำให้ธุรกิจ SME […]