ธุรกิจไหนจะกลับมาเป็นอันดับแรก หลังโควิด-19 จบ
การคาดการณ์ล่วงหน้า สำหรับธุรกิจที่จะกลับมาหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 จบ จากสถานการณ์ปัจจุบัน ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ หลายๆอุตสาหะกรรมในประเทศไทย ถึงกับเข้าขั้นโคม่า ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่จะประกอบไปด้วย ธุรกิจสายการบิน ที่มีการคาดการณ์ออกมาว่า ธุรกิจสายการบิน อาจพัง […]