ถ้าเมืองโดนปิด ธุรกิจไหนจะได้ประโยชน์บ้าง?
ธุรกิจไหนจะได้รับผลประโยชน์บ้าง ถ้าเกิดว่าเมืองโดนปิด การระบาดของโควิด-19 ทำให้ทางประเทศจีน ต้องทำการปิดเมืองอู่ฮั่นทั้งเมือง ไม่ให้มีการเข้าออกเมือง หรือแม้แต่ในเมืองประชาชนส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีหลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน จึงมีการคาดการณ์ว่า จะเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ของประเทศจีนครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตามเราน่าจะพอจับทางได้ว่า ในเมื่อมีคนที่เสียประโยชน์ มันต้องมีคนได้ประโยชน์แน่นอน “ในทุกๆวิกฤต มันมักจะมีโอกาสอยู่ในนั้นเสมอ” แล้วใครหละจะเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสในวิกฤตครั้งนี้ […]