เงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว
เช็คด่วน เงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าว ตรวจสอบที่นี่ สำหรับเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าว รอบที่ 1 งวดที่ 20 ประจำเดือนมีนาคม 2564 จากการที่รัฐบาลได้ลงมติเห็นชอบอนุมัติเงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกขจ้าว ประจำปี 2563/64 […]
ธ.ก.ส. ออกมาตรการดูแลพี่น้องเกษตรกร
ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร เตรียมรับมือแก้ปัญหาโควิดระบาดรอบใหม่ ธ.ก.ส. เตรียมตัวออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร เพื่อเป็นการรับมือกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ โดยมอบสิทธิพักชำระหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกร 6 เดือน ถึง 1 ปี โดยกลุ่มบุคคล, กองทุนหมู่บ้าน […]