27-28 พ.ค.นี้ ธ.ก.ส. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ ATM/CDM สำหรับใครที่ใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ต้องตรวจเช็กเวลา และตรวจก่อนทำธุกกรรมให้ดี เพราะธ.ก.ส จะหยุดให้บริการธุรกรรมทุกช่องทางชั่วคราว ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม นี้ เพื่อเป็นการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ […]