ระเบิดที่กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน
ระเบิดที่กรุงเบรุต เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เบรุต (Beirut) เป็นเมืองหลวงของประเทศเลบานอน เป็นเมืองท่าสัญคัญแถมยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุด นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษามีมหาวิยาลัยชื่อดังหลายแห่งตั้งอยู่ที่เมืองนี้ แถมยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลบานอนอีกด้วย กรุงเบรุตมีพื้นที่ทั้งหมด 19.8 ตารางกิโลเมตร มีประชากรโดยประมาณ 2.4 […]