ยุโรปอนุญาตให้ประเทศไทย สามารถเดินทางเข้าได้
สหภาพยุโรป อนุญาตให้ประเทศที่ได้รับอนุญาต สามารถเดินทางเข้ายุโรปได้ EU หรือ สหภาพยุโรปได้ออกมาประกาศล่าสุด ให้ผู้เดินทางจาก 11 ประเทศนอกสหภาพยุโรปสามารถเดินทางเข้าไปยังประเทศในทวีปยุโรปได้ หลังจากยุโรปได้ทำการถอดชื่อ โมรอคโค (Morocco) ออกจากรายการ “ประเทศปลอดภัย” หรือ Safe […]
Update! สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs จากทุกธนาคาร บทความ รวมสินเชื่อสำหรับประชาชน จากทุกธนาคาร ได้สรุปรายละเอียดเบื้องต้นสำหรับการขอกู้สินเชื่อสำหรับประชาชนทั่วไปให้ได้อ่านกันแล้ว และประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทย (BANK OF THAILAND: BOT) มีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถขอกู้ได้ในวงเงินรวม 396,000 ล้านบาท […]