กรมการขนส่ง กลับมาเปิดให้ทำใบขับขี่ และ ต่ออายุเต็มรูปแบบ
กลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ สำหรับการทำใบขับขี่ และ ต่ออายุใบขับขี่ กรมการขนส่งทุกแห่งได้กลับมาเปิดให้บริการใบอนุญาตขับรถได้ตามปกติทุกกระบวนงาน แต่มีข้อจำกัดอยู่ที่จำนวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละช่วงเวลา สำหรับผู้ที่ทำการจองคิวล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ไปจนถึง 31 มกราคม 2564 และ ผู้ที่จองคิวตั้งแต่ […]