จัดอันดับเมืองที่มีคนทำงานหนักมากที่สุดในโลก
กรุงเทพติดอันดับ 3 เมืองที่คนทำงานหนักสุดในโลก จากผลสำรวจเกี่ยวกับรายละเอียดของเมืองที่มีผู้คนทำงานหนักมากที่สุดในโลก ซึ่งประเทศไทย ได้แก่เมืองกรุงเทพฯติดอับดับ 3 เมืองที่มีผู้คนทำงานหนัก และขาดสมดุลในการใช้ชีวิตมากที่สุดในโลก ทางด้านองค์การอนามัยโลกได้ออกโรงเตือนว่า การทำงานล่วงเวลาเป็นสาเหตุหลักที่จะนำไปสู่การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยมีตัวเลขผู้เสียชีวิตอ้างอิงต่อปีถึง 7 หมื่นราย จากการทำสำรวจทั่วโลกของบริษัท kisi […]