ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เพิ่มขึ้น 11 คน ข่าวล่าสุดสำหรับสถานการณ์ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยตอนนี้ ยืนยันแล้วว่าติดเชื้อเพิ่มขึ้น 11 ราย เป็นกลุ่มเพื่อนกันทั้งหมด ซึ่งภายในกลุ่มมี คนไทย และ คนฮ่องกง […]