กรมทช. เตือนห้ามนำ "ต้นเทียนทะเล" เป็นไม้ประดับ
ต้นเทียนทะเล ไม่ใช่ไม้ดอกไม้ประดับ จากกระแสความนิยมในช่วงการกักตัว (self quarantine) ซึ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้คนต้องอยู่บ้านมากขึ้น เกิดการจับจ่ายใช้สอยในยุค New Normal ที่หลายคนเริ่มมีการทำอาหารเองที่บ้าน การดูแลตัวเอง รวมถึงการตกแต่งบ้านเอง โดยเป็นประเด็นที่เราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ คือ การนำไม้ดอกไม้ประดับมาปลูก-ตกแต่งภายในบ้าน […]