คณะรัฐมนตรีต่ออายุ VAT อีก 2 ปี
เคาะแล้ว ต่ออายุ VAT 7% ไปอีก 2 ปี ช่วยเศรษฐฏิจฟื้นตัว จากการรายงานข่าว ของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ได้มีการลงมติเห็นชอบให้มีการต่ออายุการปรับลดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ไปอีก 2 ปี […]