สั่งปิดจังหวัดสมุครสาคร ห้ามต่างด้าวเข้าออก
ผู้ว่าการจังหวัดสมุครสาคร สั่งห้ามคนต่างด้าวเข้าออก เขตจังหวัด จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้มีการแถลงข่าวในกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายแรกที่ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ต่อมาได้มีการดำเนินการตามมาตรการคัดกรองจนกระทั้งตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนมากกว่า 500 รายในจังหวัดสมุทรสาคร จากการคัดกรองที่ตลาดกลางกุ้ง และยังได้มีการตรวจพบที่โรงพยาบาลอีกจำนวนหนึ่ง นับรวมผู้ติดเชื้อทั้งสิ้นในจังหวัดทั้งหมด 548 ราย […]
พบผู้ติดเชื้อ
ศบค. แถลงด่วนสถานการณ์โควิด-19 พบผู้ติดเชื้อกว่า 500 รายจากการตรวจ 1,000 ตัวอย่าง ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกมาแถลงด่วนเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อในจังหวัด จากการตรวจสอบจาก 1,192 ตัวอย่าง ในจังหวัดสมุทรสาครพบว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด […]