เงินเยียวยา นักกีฬา และ บุคลากรกีฬาอาชีพ
เช็คสิทธิ์ ชนิดกีฬาไหน ที่จะได้รับเงินเยียวยา สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา สำหรับนักกีฬา และ บุคลากร รวมไปถึงสโมสรอาชีพ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 13 ชนิดกีฬาด้วยกัน สามารถเข้าไปตรวจสอบเพื่อรับทราบสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา จากการประชุมระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยว และ กีฬา ได้พูดถึงการพิจารณางบประมาณ […]