เงินอุดหนุนบุตร มิถุนายน 2564
ตรวจเช็คเงินอุดหนุนบุตร ในเดือนมิถุนายน 2564 เงินจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือที่เราเรียกกันว่า เงินอุดนหนุนบุตร นั้นเป็นโครงการที่ออกมาเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ ที่อยู่ในครอบครัวยากจน ทางรัฐบาลไทยจะช่วยค่าเลี้ยงดูบุตร โดยจะมอบเงินให้คนละ 600 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงเด็กอายุ 6 ขวบ […]