วิธีหาร้านค้า คนละครึ่ง
 ดูวิธีค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งผ่าน Line โครงการคนละครึ่ง เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางรัฐบาล ในช่วงปลายปี 2563 จากที่เราได้เห็นมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลได้ปล่อยออกมา เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในส่วนของโครงการคนละครึ่ง เป็นโครงการที่ออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย เช่น หาบเร่แผงลอย ให้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น และยังเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือประชาชน ให้สามารถลดค่าใช้จ่าย […]