ประวัติ วันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์
วันทหารผ่านศึกของไทย ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึกของประเทศไทย ได้มีการยึดถือจากวันที่พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้ออกประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. […]