WHO ขอเลื่อนการอนุมัติ Sinovac
องค์การอนามัยโลก ขอให้ ซิโนแวค ส่งข้อมูลความปลอดภัย เพิ่มเติม เว็บไซต์ Wall Street Journal ได้มีการรายงานออกมาว่า องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization ได้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมของวัคซีนโคโรนาแวค […]