วันคนโสด 11.11
11.11 คือวันอะไร? วันที่ 11 เดือน 11 ของทุกปี เมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งเท่านั้น แตกต่างจากในปัจจุบัน ที่หลายๆคนรอวันนี้อยู่ วันคนโสด หรือ Single Day ตรงกับวันที่ 11 […]