เปิดรายละเอียดเยียวยาเกษตรกรไร่ละ 1000
เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท จากการรายงานของผู้สื่อข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย และบริหารจัดการข้าว ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รม. กลาโหม เห็นชอบในการลงมติของมาตรการช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/2565 […]
ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนา
ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนา รับไร่ละ 500 บาท โอนแล้ววันนี้ ติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท เป็นเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบายจากทางรัฐบาล เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต และ เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้ดูแลรักษาคุณภาพข้าวในอัตราไร่ละ 500 […]