เงินประกันราคายางพารางวดแรก เข้าบัญชีชาวสวน-คนกรีดยาง 27 พฤศจิกายน 2563
ประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง ระยะที่ 2
เปิดรายละเอียด ประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง ใครมีสิทธิ์บ้าง คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติโครงการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกร โดยมีอยู่ 2 โครงการที่ได้รับความสนใจจากทางพี่น้องเกษตรการเป็นจำนวนมากนั่นก็คือ โครงการประกันรายได้เกษตรกร สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวในปีการผลิต 2563/64 และ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ระยะที่ 2 โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ […]
ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา ชาวสวนยาง
ช่องทางในการตรวจสอบสถานะ ชาวสวนยาง ว่าได้สิทธิ์รับเงิน 15,000 บาท หรือเปล่า? เปิดให้ตรวจสอบสถานะแล้ว ว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท หรือเปล่า สำหรับพี่น้องเกษตรกร ชาวสวนยาง สามารถทำการตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนได้ง่ายๆ เพียงแค่ […]