เปิดรายละเอียดราคาวัคซีนโควิด 19 ล่าสุด
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 อัพเดทล่าสุด อัพเดทราคาวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกกันหน่อยว่าตอนนี้ราคาต่อโดสอยู่ที่เท่าไหร่ แล้วแต่ละแบรนด์ จะต้องฉีดกี่โดส จากการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 ที่มีการอัพเดทออกมาล่าสุดในตอนนี้ โดยจะเป็นการเปรียบเทียบความต่างระหว่างวัคซีนแต่ละชนิดที่มีการใช้ทั่วโลกในตอนนี้ สำหรับราคาของวัคซีนแต่ละชนิด ซึ่งคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในปัจจุบัน คำนวณที่ 1 ดอลล่าต่อ […]