อัพเดทความคืบหน้าฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตน ม.33
เปิดรายละเอียด การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน ม.33 วันนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์ฉีดวีคซันห้างเซ็นทรัลพระราม 9 ตามที่รัฐบาลไทยได้ออกข้อกำหนดให้การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ ทางด้านกระทรวงแรงงาน ได้มีการมอบหลายให้สำนักงานประกันสังคม บูรณการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข […]
ศบค. เปิดให้ชาวต่างชาติลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด
เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด สำหรับชาวต่างชาติได้ที่นี่ จากการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 2019 หรือ ศบค. เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด ให้กับชาวต่างชาติว่า ชาวต่างชาติ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่โรงพยาบาลที่มีประวัติทั่วประเทศ และทางด้านกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดลงทะเบียน.ให้กับชาวต่างชาติที่มีอายุเกิด 60 ปี ที่ […]