สาธารณสุขแนะนำกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนก่อนหน้าหนาวนี้
สาธารณสุข แนะนำกลุ่มเสี่ยง 608 และ เด็กเล็ก ควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จากการเปิดเผยข้อมูลสำคัญจากทาง รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ของประเทศไทย มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในสัปดาห์ที่ 42 ช่วงวันที่ […]