รับเงินเยียวยาล็อกดาวน์
รายละเอียดเงินเยียวยาล็อกดาวน์ 3 หมื่นล้าน จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ได้ลงมติเห็นชอบทุ่มเงินเยียวยา ประชาชนและผู้ประกอบการ 10 จังหวัด จากมาตรการล็อกดาวน์ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, ปทุมธานี, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, […]
เปิดขั้นตอนเช็กสิทธิ์ รับเงิน 15,000 บาท
เปิดขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ์ รับเงินประกันสังคม 15,000 บาท ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ หลังจากที่สำนักงานประกันสังคมได้ออกมาประกาศเกี่ยวกับการเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้มีการส่งเงินสมทบเข้าทุนประกันสังคม แต่ส่งไม่ครบ 6 เดือน ภายใน […]
ประกันสังคมจ่าย เงินเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33
เงินเข้าบัญชีพรุ่งนี้ (28 สิงหาคม 2563) ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ประกันสังคมแจ้งว่า จะทำการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คิดเป็นจำนวนเงินเยียวยา 15,000 บ่าท ซึ่งจะมีกำหนดจ่ายในวันที่ 28 […]