เงินเยียวยาเกษตรกร น้ำท่วม
ตรวจสอบเงินในบัญชีด่วน ธ.ก.ส. จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร น้ำท่วมแล้ว เงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม อีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ผ่านมาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกมาแนะนำวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ในการรับเงิน สินไหมประกันภัยข้าวนาปี 2564 ซึ่งจะมีการโอนเงินให้กับเกษตรกรเป็นวันแรก สำหรับใครที่เจอปัญหาเหล่านี้ สามารถเช็คสิทธิ์ ตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์ […]