คลังเตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ 2 รุ่น
เปิดรายละเอียดพันธบัตรออมทรัพย์ จากรัฐบาล มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง กระทรวงการคลังเตรียมออกพันธบัตรรัฐบาล 2 รุ่น จะมี รุ่นวอลเล็ต 4 ปี มีดอกเบี้ย 1.7% และ  รุ่นก้าวไปด้วยกัน 7 ปี […]