จองวัคซีนโควิด 19 ให้คนไทย
กระทรวงสาธารณสุข แจ้งความคืบหน้าการจองวัคซีนโควิด 2.9 พันล้านบาท ให้คนไทย กระทรวงสาธารณสุขออกมาแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับ การจัดหางบประมาณสำหรับการจองวัคซีนโควิด 19 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.9 พันล้านบาท ให้กับคนไทยจำนวน 33 ล้านคน ซึ่งมีการคาดการณ์ออกมาแล้วว่า การเจรจาจะจบในเดือนตุลาคม […]