เปิดราชชื่อ 28 จังหวัดเขตควบคุมสูงสุด ต้องใช้เอกสารในการเดินทาง
เปิดเอกสารสำหรับใช้เดินทางข้ามจังหวัดเขตควบคุมสูงสุด ต้องกรอกอะไรบ้าง อีกหนึ่งคำถามที่ถูกถามกันเข้ามามากเนื่องจากมีประชาชนคนไทยหลายๆคนมีความจำเป็นจะต้องเดินทางข้ามจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หลายๆคนมีคำถามว่าจะต้องกรอกเอกสารอะไรบ้าง หรือต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สำหรับการเดินทางข้ามจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุมสูงสุด ณ ปัจจุบันมีทั้งหมด 28 จังหวัดทั่วประเทศไทย ได้แก่ ตาก, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, […]