รายละเอียดวัคซีน ซิโนฟาร์ม
เปิดรายละเอียด การจองวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จากการรายงานของเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้ออกมาเปิดเผยภายหลังจากการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ซิโนฟาร์ม ให้กับองค์กรต่างๆ ซึ่งรอบใหม่จะมีการจัดสรรให้อค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถจองได้ด้วย ประชาชนสามารถจองวัคซีนซิโนฟาร์มได้อย่างไร? การเปิดจองซิโนฟาร์ม จะเปิดให้ประชาชนจองผ่านแอปพลิเคชั่นทที่จะเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 […]