โครงการปั่นม่วนใจ จังหวัดเชียงใหม่
ออกไปปั่นรับลมหนาว ชมเมืองสันกำแพงในงาน “ปั่นม่วนใจ๋” อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆต้อนรับปีใหม่ 2021 กับแรลลี่จักรยานรับลมหนาว ออกไปปั่นเปิดหัวใจท่องเที่ยว ณ สันกำแพง เป็นกิจกรรมที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ และ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดงานที่มีชื่อว่า “ปั่นม่วนใจ๋” ให้นักปั่นได้ปั่นรับหนาว […]