ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเราชนะ งวด 4 วันนี้
เช็คด่วน เงินเยียวยาเราชนะ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนงวด 4 วันนี้ โครงการเราชนะ ล่าสุดทางกระทรวงการคลัง ได้มีการโอนวงเงินสิทธิ์งวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท ให้กับประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com […]