เงินประกันรายได้เกษตรกร โอนเข้าบัญชีแล้ว
เช็คเงินในบัญชีด่วน เงินประกันรายได้เกษตรกร โอนแล้วตอนนี้ โครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว หรือ เงินประกันรายได้เกษตรกร จากการติดตามและตรวจสอบ ล่าสุดเกษตรกรได้รับเงินโอนเข้าบัญชีที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ตามประกาศจากกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลาง ที่อ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปี 2563/64 ในงวดที่ 7 […]