สำนักงบประมาณ แจ้งงบประมาณปี 2564 ใช้ไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2563
แจ้งจากสำนักงบประมาณ ได้ส่งหนังสือด่วนถึงหน่วยราชการทั่วประเทศ รายจ่ายปี 64 สำนักงกประมาณ ได้มีการส่งหนังสือด่วนไปถึงหน่วยงานราชการทั่วประเทศ เกี่ยวกับงบรายจ่ายปี 2564 ที่ได้มีประกาศใช้ ซึ่งประกาศว่าใช้ไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้ ให้ทำการใช้งบรายจ่ายของปี 2563 […]