คมนาคมมีคำสั่ง ทุกระบบขนส่งคืนค่าตั๋วไม่เสียค่าใช้จ่าย
ออกประกาศจากคมนาคม คุมเข้มระบบขนส่ง เพิ่มมาตรการคืนตั๋วไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดเผยข้อมูลจากรองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะทำงาน ภายใต้ประกาศกระทรวงคมนาคม ออกมาตรการ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ลงนามประกาศ เกี่ยวกับมาตรการ และแนวทางในการดำเนินการ และ ปฎิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา […]