ค่าลดหย่อนปีภาษี 2563 ที่ทุกคนควรรู้ ก่อนยื่นเสียภาษีมีอะไรบ้าง? เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ จากนั้น เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี = […]
SMEs ไม่เลิกจ้างงาน สรรพากรให้หักค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่า
กรมสรรพากร ออกมาตรการภาษีสนับสนุน SMEs ไม่เลิกจ้าง สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่า สมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกิจพลังงาน ได้มีการออกแถลงว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน หรืออาจจะเกิดการเลิกจ้างงาน กรมสรรพากรจึงได้ออกมาตรการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs […]
ค่าใช้จ่ายในการ 'โอนบ้าน-โอนที่ดิน' มีอะไรบ้าง?
การโอนบ้าน-โอนที่ดิน  ก่อนหน้านี้ ได้มีการพูดคุยกันไปแล้วเกี่ยวกับการเลื่อนยื่นภาษีทุกรูปแบบ (อ่านเพิ่มเติม: สรุป! การเลื่อนยื่นภาษีทุกแบบปี 2563) และในช่วงนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วกับการยื่นภาษีปีนี้ที่สามารถยื่นแบบภาษีทั้งแบบกระดาษและผ่านอินเทอร์เน็ตได้ภายใน 31 สิงหาคม 2563 นี้ วันนี้เราจึงมาพูดคุยเกี่ยวกับการโอนบ้านและการโอนที่ดินว่ามีรูปแบบ, ค่าใช้จ่าย, ค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการยื่นภาษีได้ […]