คาดการณ์สถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายวันในไทย
เปิดเผยรายละเอียดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส ในประเทศไทย หากไม่มีมาตรการคุมเข้ม จากการประเมินของทาง ศบค. ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายในวันประเทศไทยตอนนี้ พบว่าไทยอาจจะเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 พุ่งสูงสุดถึง 31,997 รายต่อวัน ถ้ายังไม่มีมาตรการใดๆออกมาคุ้มเข้มและถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ใจปัจจุบัน การรายงานของนายแพทย์ ทวีซิลป์ วิษณุโยธิน […]