รวมโปรโมชั่น Black Friday
อัพเดทโปรโมชั่น Black Friday จากทาง Advertiser พร้อมให้ Publisher โปรโมทแล้ววันนี้ Black Friday หรือแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า วันศุกร์สีดำ จากประวัติเป็นวันที่เกิดขึ้นหลังจากวัน Thanksgiving Day หรือวันขอบคุณพระเจ้า […]
Call Out คืออะไร
เปิดรายละเอียดคำว่า Call Out ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ Call Out เป็นอีกหนึ่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ติดหู และกำลังเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ และ สังคมไทย ในตอนนี้ คำว่า Call Out เป็นคำศัพท์สากลที่ถูกใช้กันทั่วโลก เป็นคำที่ทำให้ผู้คนมองเห็นถึงปัญหาของคนที่ […]
สัญลักษณ์ "ชู 3 นิ้ว" คืออะไร ถอดความหมายที่แท้จริง
การแสดงออกทางสัญลักษณ์ “ชู 3 นิ้ว” หลายคนคงได้ทราบหรือเห็นข่าวที่เป็นเทรนด์ในช่วงนี้ คือ การชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก หรือประชาชนปลดแอก และกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาในหลายๆ โรงเรียนได้มีการแสดงออกทางสัญลักษณ์ด้วยการชูมือ 3 นิ้ว (ชี้-กลาง-นาง) ซึ่งให้ความหมายว่าการแสดงออกครั้งนี้ คือ การต่อต้านการคุกคามประชาชน, […]