คลินิกแก้หนี้ ต่อระยะเวลาโครงการถึง ธันวาคม 2564
คลินิกแก้หนี้ ธปท. ต่อมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้แล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาต่อมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อรองรับผลโควิดระลอก 3 พร้อมมีมาตรการในการปรับหลักเกณฑ์เพื่อขยายความช่วยเหลือให้กับลูกหนี้ จาการเปิดเผยข้อมูลทางด้าน ผู้ช่วยผู้กำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ได้ออกมาเปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการกำกับการดูแลโครงการคลินิกมีการประชุมเพื่อประเมินผล […]
คลินิกแก้หนี้ ต่ออายุช่วยเหลือลูกหนี้
คลินิกแก้หนี้เปิดตัวยาแรง ช่วยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เปิด 2 มาตรการจากทางคลินิกแก้หนี้ ช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใครที่จ่ายหนี้ไม่ไหว สามารถทำเรื่องขอพักชำระหนี้ได้ยาวๆ ส่วนใครที่ยังจ่ายไหว สามารถขอลดดอกเบี้ยได้สูงสุด 2 เปอร์เซ็นต์ อีกหนึ่งโครงการที่คาดว่าจะได้มีการตอบรับจากคนไทยพอสมควร เป็นโครงการที่ยื่นมือเข้ามาช่วยคนไทยตลอด สำหรับคลินิกแก้หนี้ […]