ระบบเรียนออนไลน์ ครูพร้อม
เปิดรายละเอียดระบบใหม่ล่าสุด ครูพร้อม เว็บไซต์กลางจัดการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมพร้อมเปิดเว็บไซต์ใหม่แกะกล่องโดยใช้ชื่อว่า “ครูพร้อม” เป็นเว็บไซต์กลางที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนก่อนจะมีการเปิดเทอมจริง 11 วัน ซึ่งจะเปิดเทอมในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เพื่อเด็กจะได้เรียนออนไลน์ ต่อแบบไม่มีหยุดชะงัก วันแรกที่จะเปิดใช้คือวันที่ […]