คณะรัฐมนตรีต่ออายุ VAT อีก 2 ปี
เคาะแล้ว ต่ออายุ VAT 7% ไปอีก 2 ปี ช่วยเศรษฐฏิจฟื้นตัว จากการรายงานข่าว ของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ได้มีการลงมติเห็นชอบให้มีการต่ออายุการปรับลดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ไปอีก 2 ปี […]
ครม.ไฟเขียน ใส่ชื่อตัวเองบนป้ายทะเบียนรถได้
ครม. เห็นชอบร่างกฎหมายแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ เห็นชอบแล้ว สำหรับการร่างกฎหมายกระทรวงแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ สามารถใส่ตัวอักษร, ผสมสระ, วรรณยุกต์ และ ตัวเลขได้ โดยสามารถใส่ชื่อของตัวเองได้ เพื่อนำรายได้ไปใช้ในสาธารณประโยชน์ จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการเปิดเผยข้อมูลจากทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการลงมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด, ลักษณะ […]
ครม. เตรียมแผนจัดการยอดหนี้สาธารณะแตะ 8.21 ล้านล้านบาท
ครม. อนุมัติแผนบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อวานนี้ 18 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติแผนบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ […]
ครม. เคาะแล้ว วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 2 วัน
ครม. อนุมัติวันหยุดชดเชยสงกรานต์ เดือนกันยายน 2563 จากการประชุม คณะรัฐมนตรีวันนี้ ที่ได้มีการเสนอวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ซึ่งในตอนนี้เรายังคงเหลืออยู่อีก 2 วัน หลังจากที่เราได้ใช้วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์วันแรกไปในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา วันนี้ทาง […]
เตรียมชงต่อสัญญาสัมปทาน BTS แลกหนี้ 7 หมื่นล้าน วันนี้ (13 สิงหาคม 2563) มีข่าวเกี่ยวกับการต่อสัญญาของกิจการรถไฟฟ้าของเอกชน โดยมีข้อมูลจากคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ที่ได้มีการเปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยจะมีการเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้มีการพิจารณาเห็นชอบต่อการร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งเป็นการต่อสัญญาสัมปทานการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้กับบริษัท […]
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เสนอร่างฯ ป้องกันความเสี่ยงเงินกู้สหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เสนอครม.เห็นชอบ 2 ร่างกฎกระทรวง กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กกส.) ได้เสนอร่างกฎกระทรวงเพิ่มเติมจำนวน 2 ฉบับ ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยมีร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับคือ ร่างกฎกระทรวงการให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน […]
ครม. อนุมัติให้การบินไทยล้มละลาย เข้าสู่แผนฟื้นฟู
ศาลสั่งล้มละลาย การบินไทย เมื่อวานนี้ (19 พฤษภาคม 2563) มีการแถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้้นฟูกิจการ หลังศาลสั่งการบินไทย ตามพ.ร.บ.ล้มละลาย และหลุดพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้คำสั่งศาล โดยหลังจากนี้จะมีการแบ่งขายหุ้น และให้กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 […]
ครม. มีมติไม่เลื่อนวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2563
มติไม่เลื่อน 4 วันหยุดในเดือน พฤษภาคม 2563 จากการประชุมของคณะรัฐมนตรี ในวาระของการพิจารณาเรื่องวันหยุดนักขัตฤกษ์ของเดือนพฤษภาคม ปี 2563 นี้ หลังจากที่ประชุมกับทาง ศบค. ที่เสนอให้เลื่อนวันหยุดทั้ง 4 วันออกไป ประกอบไปด้วย […]
มติ ครม. ฉบับสมบูรณ์ ปิดสถานที่เสี่ยงกรุงเทพฯ 14 วัน
ลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีความเสี่ยงสูง ประกาศจากทางโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการแถลงว่าที่ประชม ครม. วันนี้ มีมติเข้มข้น ป้องกัน โควิด-19 โดยจะปิดเฉพาะพื้นที่เสี่ยงบางส่วน ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ […]