คนละครึ่งวันสุดท้าย รีบใช้ก่อนหมดเขต
ห้ามพลาด คนละครึ่งวันสุดท้าย รีบใช้ก่อนหมดเขต โครงการคนละครึ่ง วันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของวันสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 มีนาคม 2564 สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งแล้วยังมีวงเงินคงเหลือ หรือว่ายังใช้จ่ายไม่ครบจำนวน 3,500 บาท วันนี้ต้องรีบใช้จ่ายให้หมด จากการเปิดเผยข้อมูลจากทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยว่า […]