ข้อห้ามในการเลือกตั้ง 66 อาจผิดกฎหมายเลือกตั้ง แน่นอนว่าการเลือกตั้ง 66 นี้ เป็นช่วงเวลาที่หลายๆ คนรอคอย แต่บางคนก็ได้เลือกตั้งล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว สำหรับคนที่เลือกตั้งวันจริงในวันอาทิตย์นี้ (14 พฤษภาคม 66) ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพราะมีหลายๆ อย่างในการเลือกตั้งมีข้อห้ามที่คุณอาจจะคาดไม่ถึง […]
7 อย่างที่ไม่ควรทำเมื่อ Work from Home
พฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง เมื่อต้องทำงานที่บ้าน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้หลายๆบริษัทในประเทศไทย มีนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home เพื่อตอนสนองนโยบายของทางรัฐบาล บวกกับเป็นการป้องกัน และ ลดการติดเชื้อ แต่นโยบายดังกล่าว ทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานในรูปแบบที่เปลี่ยนไป และ […]