แพทย์ออกโรงเตือน ควรงดยาคุมก่อนฉีดวัคซีนโควิด 14 วัน
แพทย์ออกมาแนะนำ ผู้หญิงควรงดยาคุม 14 วันก่อนฉีดวัคซีนโควิด นายแพทยชื่อดังออกโรงเตือนผู้หญิงที่รับประทานยาคุมเป็นประจำ ควรงดรับประทานยามคุม 14 วัน ถ้าหากมีแผนว่าจะฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อป้องกันผลค้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จากข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับผู้หญิงที่รับประทานยาคุมเป็นประจำและได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 หลังจากนั้นทำให้เสียชีวิต ทำให้มีแพทย์ออกโรงเตือนโดยให้คำแนะนำกับประชาชนถึงผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด 49 […]
ใบสั่งรูปแบบใหม่
ใบสั่งรูปแบบใหม่ มีผลบังคับใข้วันที่ 1 พฤศิจกายน 2563 เปิดรายละเอียดใบสั่งรูปแบบใหม่ ที่มีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ข้อควรระวัง สำหรับใครที่ไม่ได้ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร จะต้องเสียโทษปรับไม่เกิน […]
แนะนำวิธีการดูแลตัวเอง สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ในช่วง COVID-19
ผู้ป่วยเบาหวาน ควรระมัดระวัง และ หลีกเลี่ยงไปสถานที่เสี่ยงในช่วง โควิด-19 ระบาด สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน สำหรับประเทศไทยนั้น อัตราการติดเชื้อของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ผลกระทบของการติดเชื้อไวรัส corona-virus ก็คือการทำให้ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ อาจจะไม่มีอาการอะไรแสดงออกมาเลย หรือ […]