แนวทางช่วยเหลือลูกหนี้จาก ธปท. หลังหมดเขตพักชำระหนี้
แนวทางช่วยเหลือลูกหนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย ของธนาคารพาณิชย์ ธปท. หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเปิดเผยแนวทางสำหรับธนาคารพาณิชย์ ที่มอบความช่วยเหลือให้กับลูกหนี้ หลังหมดเขตพักชำระหนี้จากสถานการณ์โควิด-19 ไปแล้วแต่ยังไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ หรือว่ายังจ่ายหนี้ไม่ไหว ลูกหนี้สามารถทำอย่างไรได้บ้าง จากการรายงานของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ได้เปิดเผยถึงมาตรการผ่อนผันให้กับลูกหนี้ SME ที่ได้รับการพักชำระหนี้ […]