นโยบายขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2567
ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ป.ตรี พนักงานบรรจุใหม่ 18,000 บาท เริ่ม 1 พ.ค. 67 จากการประชุมของคณะรัฐมนตรี ได้มีการพูดถึง การปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการบรรจุใหม่ วุฒิปริญญาตรี เริ่มที่ 18,000 บาทต่อเดือน […]