ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ
การลงทะเบียน ขอคืนเงินประกันน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค ได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยมาตรการดังกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็น 3 มาตรการด้วยกัน ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง ลดค่าน้ำประปา ขยายเวลาการชำระค่าน้ำประปา คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 (ที่พักอาศัย) สำหรับใครที่มีความสนใจอยากจะลงทะเบียน ขอรับเงินประกันการใช้น้ำประปา […]