ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ
การลงทะเบียน ขอคืนเงินประกันน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค ได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยมาตรการดังกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็น 3 มาตรการด้วยกัน ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง ลดค่าน้ำประปา ขยายเวลาการชำระค่าน้ำประปา คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 (ที่พักอาศัย) สำหรับใครที่มีความสนใจอยากจะลงทะเบียน ขอรับเงินประกันการใช้น้ำประปา […]

บทความที่น่าสนใจ

พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศเป็นรายที่ 2 วันนี้ […]
เช็ควันโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยคนพิการ 2564
ดูได้ที่นี่ ปฏิทินจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และ เบี้ยคนพิการประจำปีงบประมาณ […]