แรงงานร้องขอนายจ้าง ให้ลูกจ้างหยุดเพิ่ม 12 เม.ย.นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ออกมาย้ำขอความร่วมมือให้นายจ้าง จัดให้ลูกจ้างได้หยุดงานในวันที่ 12 เมษายน 2564 นี้ ให้เป็นวันหยุดเพิ่มเติมในช่วงวันสงกรานต์ 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน […]