เงินกู้ออมสิน สู้ภัยโควิด
ออมสินปล่อยกู้ 10,000 บาท 6 จังหวัดสีแดงเข้ม เปิดรายละเอียดสินเชื่อจากทางธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ 10,000 บาท เริ่มแล้วธนาคารออมสินขาดรับมติเห็นชอบ คณะรัฐมนตรีเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดรอบใหม่ที่มีผู้ติดเชื่อรายวันหลักหลายพันรายด้วยมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากธนาคารออมสิน โดยใช้ชื่อมาตรการนี้ว่า “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ผ่านวงเงินรวม 10,000 […]