ประกาศขยายเวลา ยกเว้นเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดถึงสิ้นปี
ประกาศขยายเวลายกเว้นการเก็บอัตราค่าไฟ ต่ำสุด ไปอีก 3 เดือน ประกาศล่าสุดจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศขยายเวลาในการยกเว้นการเก็บอัตราค่าไฟต่ำสุด ประเภท 3-7 ไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563 […]